Chính sách


Sơ đồ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Sơ đồ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Miễn phí 09/08/2020


LUẬT SỐ 15/2012/QH13 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xử lý vi phạm hành chính

Miễn phí 28/04/2020 Hóa đơn Xử lý vi phạm hành chính thuế, kế toán


Công văn số 2389/TCT-CS ngày 26/7/2013 về chi phí lãi vay

Công văn hướng dẫn

Miễn phí 14/04/2020 Thuế Thu nhập doanh nghiệpTổng hợp chính sách tiền sử dụng đất

Tổng hợp chính sách tiền sử dụng đất

Miễn phí 25/02/2020 Tiền sử dụng đất
NGHỊ ĐỊNH 123/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC/

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định

Miễn phí 24/02/2020 Tiền thuê đất, thuê mặt nước Tiền sử dụng đất


THÔNG TƯ SỐ 301/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lệ phí trước bạ

Miễn phí 24/02/2020 Lệ phí trước bạ


NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lệ phí trước bạ

Miễn phí 24/02/2020 Lệ phí trước bạ