Chính sách


Văn bản hợp nhất số 15/VBHN các luật thuế TNCN

Chính sách thuế TNCN

Miễn phí 29/08/2020 Thuế Thu nhập cá nhân


Văn bản hợp nhất số 66/VBHN các thông tư thuế TNDN

Chính sách thuế TNDN

Miễn phí 29/08/2020 Thuế Thu nhập doanh nghiệp


Văn bản hợp nhất số 14/VBHN các luật thuế TNDN

Chính sách thuế TNDN

Miễn phí 29/08/2020 Thuế Thu nhập doanh nghiệp


Văn bản hợp nhất số 01/VBHN về các luật thuế GTGT

Chính sách thuế GTGT

Miễn phí 29/08/2020 Thuế Giá trị gia tăng


Văn bản hợp nhất số 67/VBHN ngày 19/12/2019 các thông tư thuế GTGT

Chính sách thuế GTGT

Miễn phí 29/08/2020 Thuế Giá trị gia tăng


Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Văn bản bổ trợ

Miễn phí 19/07/2020 Văn bản bổ trợSơ đồ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Sơ đồ kế toán theo thông tư 133

Miễn phí 08/06/2020 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


THÔNG TƯ SỐ 132/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Miễn phí 07/06/2020 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống nghành kinh tế Việt Nam

Văn bản bổ trợ

Miễn phí 09/04/2020 Văn bản bổ trợ