Chính sách


NGHỊ ĐỊNH 45/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Miễn phí 22/02/2020 Tiền sử dụng đấtNGHỊ ĐỊNH 46/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Chính sách về thuê đất, thuê mặt nước

Miễn phí 21/02/2020 Tiền thuê đất, thuê mặt nước


TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tổng hợp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Miễn phí 05/01/2020 Thuế Thu nhập cá nhânTỔNG HỢP CHÍNH SÁCH THUẾ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Thuế giao dịch liên kết

Miễn phí 07/12/2019 Giao dịch liên kết


TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU

Thuế nhà thầu

Miễn phí 07/12/2019 Thuế Nhà thầu