Chính sách

NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của nghị định

Miễn phí 22/02/2020 Tiền thuê đất, thuê mặt nước Tiền sử dụng đất