Chính sáchLUẬT SỐ 15/2012/QH13 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật

Miễn phí 28/07/2019 Xử lý vi phạm hành chính thuế, kế toán

THÔNG TƯ SỐ 302/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài

Miễn phí 14/07/2019 Lệ phí môn bài


NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài

Miễn phí 14/07/2019 Lệ phí môn bàiTHÔNG TƯ SỐ 71/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY GHI GIÁ BÁN XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN HÓA ĐƠN GIAO CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG THẤP HƠN GIÁ GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Ấn định thuế: giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân

Miễn phí 12/08/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân