Tài liệu


Sổ kế toán

Sổ kế toán

Miễn phí 09/08/2020 Chuyền đề 11: Ghi sổ kế toán và lập BCTC trên Excel


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng

Miễn phí 20/02/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


Phần mềm hỗ trợ học online

Hỗ trợ học tập

Miễn phí 19/02/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


3 bước kích hoạt thẻ học trực tuyến

Thẻ học trực tuyến

Miễn phí 19/02/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


3 bước đăng ký tài khoản miễn phí tại Ketoanexcel.org

Hướng dẫn sử dụng

Miễn phí 23/12/2019 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


Trắc nghiệm Excel 2010 cho kế toán

Trắc nghiệm tin văn phòng

Miễn phí 02/10/2019 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


Trắc nghiệm Word 2010 cho kế toán

Trắc nghiệm

Miễn phí 02/10/2019 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


Hàm chuyển số thành chữ trong Excel

Chuyển số thành chữ

Miễn phí 28/09/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Bài tập Excel cơ bản và nâng cao có lời giải

Bài tập Excel

Miễn phí 17/09/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Copy dữ liệu không chứa công thức trong Excel

Copy dữ liệu không công thức

Trả phí 14/08/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng