Mẫu biểuMẫu hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

Miễn phí 22/03/2020 Quy trình, Quy chế, Nhân sự


Mẫu biểu chương trình khuyến mại theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

Mẫu biểu chương trình khuyến mại

Miễn phí 11/01/2020 Chứng từ hàng tồn kho


Mẫu sổ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Mẫu sổ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Miễn phí 07/01/2020 Sổ kế toán


Mẫu sổ kế toán theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ kế toán

Miễn phí 06/01/2020 Sổ kế toán


Mẫu số 03 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Mẩu biểu hồ sơ thuế

Miễn phí 26/12/2019 Hồ sơ thuế


Chứng từ tài sản cố định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ tài sản cố định

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ tài sản cố định


Chứng từ tiền tệ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ tiền tệ

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ tiền tệ


Chứng từ hàng tồn kho theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ hàng tồn kho

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ hàng tồn kho


Chứng từ thanh lý hàng tồn kho

Chứng từ thanh lý hàng tồn kho

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ hàng tồn kho