Mẫu biểu


Biên bản góp vốn kinh doanh

Biên bản góp vốn kinh doanh

Miễn phí 18/06/2020 Mẫu biểu khác


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ thuế

Miễn phí 03/05/2020 Hồ sơ thuế


Quy trình mua hàng

Mẫu biểu quy trình, quy chế, nhân sự

Miễn phí 14/04/2020 Quy trình, Quy chế, Nhân sự


Kế hoạch tài chính 5 năm

Mẫu biểu khác

Miễn phí 13/04/2020 Mẫu biểu khácGiấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Mẫu biểu thuế

Miễn phí 09/04/2020 Hồ sơ thuế Mẫu biểu khác


Hợp đồng vận chuyển

Mẫu biểu khác

Miễn phí 07/04/2020 Mẫu biểu khác


Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu biểu khác

Miễn phí 06/04/2020 Mẫu biểu khác


Hợp đồng vay, mượn tiền, tài sản

Mẫu biểu khác

Miễn phí 05/04/2020 Mẫu biểu khác


Thủ tục mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế

Thủ tục mua hóa đơn lẻ

Miễn phí 03/03/2020 Hồ sơ thuế