Trong công tác kế toán, để thay tìm kiếm và thay thế nhanh các dữ liệu về: Người mua, Người bán, Mã số thuế, Người lao động... thì tính năng Find and Select có thể đáp ứng yêu cầu này