Giảng viên 1: Thầy ThS. Nguyễn Định

- Tác giả cuốn sách: "Kế toán phải giỏi Excel"

- 15 năm công tác trong ngành Thuế Thái Bình với nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ thuế, thanh tra, kiểm tra thuế

- 10 năm giảng dạy và tư vấn quản trị doanh nghiệp

Giảng viên 2: Cô Nguyễn Chung

- Tư vấn phần hành ghi sổ kế toán bằng Excel

- 15 năm làm kế toán trưởng tại nhiều công ty với nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống thực tiễn phát sinh tại các doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây dựng cơ bản...

- 10 năm kinh giảng dạy và setup bộ máy kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp

Giảng viên 3: Cô Thu Trang

- Tác giả hồ sơ thực hành các loại hình doanh nghiệp trong cuốn sách "Kế toán phải giỏi Excel"

- Xây dựng file mẫu biểu kế toán thường xuyên sử dụng tạo kho tài liệu cho Ketoanexcel.org

- 10 năm kinh giảng dạy chuyên sâu Excel ứng dụng, bảo hiểm, chế độ kế toán thực hành áp dụng tại doanh nghiệp